Landelijke Ad-dag 23 mei 2023

Sessie 1 Landelijke Ad-overleggen

Sessieleiders:

 • Mariëtte Muris  (Overlegplatform Ad, contactpersoon LAdO’s)
 • Jeroen Vrins (Rotterdam Academy, voorzitter LAdO Logistiek)   

Landelijke Ad-overleggen (LAdO’s) van verwante Ad-opleidingen vormen de verbindende schakel tussen opleidingen onderling, het werkveld en andere stakeholders. Doelen zijn: gezamenlijke profilering, onderlinge uitwisseling en afstemming over onderwijsuitvoering, gezamenlijke afstemming op het specifieke werkveld en afstemming op andere stakeholders (zoals toeleverend en doorstroomonderwijs, sectoroverleg VH, NVAO, etc). In de themasessie is ingegaan op het proces om een LAdO te starten, te organiseren en door te ontwikkelen en zijn ervaringen en good practices van LAdO’s uitgewisseld. Zo hebben de Ad Logistiek-opleidingen van het LAdO Logistiek samen met de HAN een voorlichtingsfilm over werken in de logistiek ontwikkeld.


Overzicht alle sessies:

 1. Landelijke Ad-overleggen
 2. Het ontwerpen van een succesvol Ad-portfolio
 3. TalentLokaal – leerbedrijf in het hbo
 4. Ad’s tussen de oren van havisten en mbo’ers. Zo doen wij het!
 5. Bewust kiezen van de juiste inzet van zorgtechnologie als zorgprofessional
 6. Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s?
 7. Opleiden in interprofessionele leerteams
 8. Interdisciplinair samenwerken met spel
 9. Inclusieve internationale samenwerking
 10. Hoe maken we van onze Ad-studenten duurzame changemakers?
 11. Samenwerken aan mbo-hbo-doorstroom
 12. Inspiratiesessie voor het ontwerpen van blended leerarrangement

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13