Landelijke Ad-dag 23 mei 2023

Sessie 3: TalentLokaal – leerbedrijf in het hbo

Sessieleiders:

 • Neeltje Sep (Associate degrees Academie/Curio)
 • Jorn Weertman (student Associate degrees Academie)
 • Kane Rokx (student Associate degrees Academie)

Sinds de start van de Associate degree Academie in Roosendaal stellen we ons bij de opleiding Ad HRM de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat de opleiding & de praktijk van het HRM-vak verstrengeld en als een rode draad verweven is in ons curriculum? ‘.

Het antwoord hebben we gevonden in de vorm van ons leerbedrijf TalentLokaal. In de sessie hebben de studenten toegelicht wie we zijn, hoe TalentLokaal is ontstaan en hebben de deelnemers een vraagstuk uit de praktijk voorgelegd.


Overzicht alle sessies:

 1. Landelijke Ad-overleggen
 2. Het ontwerpen van een succesvol Ad-portfolio
 3. TalentLokaal – leerbedrijf in het hbo
 4. Ad’s tussen de oren van havisten en mbo’ers. Zo doen wij het!
 5. Bewust kiezen van de juiste inzet van zorgtechnologie als zorgprofessional
 6. Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s?
 7. Opleiden in interprofessionele leerteams
 8. Interdisciplinair samenwerken met spel
 9. Inclusieve internationale samenwerking
 10. Hoe maken we van onze Ad-studenten duurzame changemakers?
 11. Samenwerken aan mbo-hbo-doorstroom
 12. Inspiratiesessie voor het ontwerpen van blended leerarrangement

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13