Landelijke Ad-dag 23 mei 2023

Sessie 11: Samenwerken aan mbo-hbo-doorstroom

Sessieleiders:

 • André Staal (Rotterdam Academy)
 • Bob Schoute (Rotterdam Academy)
 • Marie-Claire Gambon (Mondriaan)
 • Max Gombert (student Ad Management en peercoach Rotterdam Academy)

Rotterdam Academy werkt sinds jaar en dag actief samen met haar partners in het mbo en hbo omtrent doorstroom mbo-hbo. In de themasessie is ingegaan op de ervaringen en opbrengsten van de mbo-hbo-doorstroomprogramma’s en de samenwerking met de ROC’s in de regio Den Haag (Mondriaan) en Rotterdam (Albeda, Zadkine, STC) in het kader van keuzedelen voorbereiding hbo. Wat levert de kennismaking met het hbo-onderwijs op voor het maken van een passende studiekeuze voor mbo-studenten? Hoe wordt gewerkt aan kennisontwikkeling over niveau 5 met de mbo- en hbo-partners van Rotterdam Academy? In hoeverre is dit herkenbaar bij deelnemers van deze sessie? Samen zijn good practices en aandachtspunten verkend.


Overzicht alle sessies:

 1. Landelijke Ad-overleggen
 2. Het ontwerpen van een succesvol Ad-portfolio
 3. TalentLokaal – leerbedrijf in het hbo
 4. Ad’s tussen de oren van havisten en mbo’ers. Zo doen wij het!
 5. Bewust kiezen van de juiste inzet van zorgtechnologie als zorgprofessional
 6. Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s?
 7. Opleiden in interprofessionele leerteams
 8. Interdisciplinair samenwerken met spel
 9. Inclusieve internationale samenwerking
 10. Hoe maken we van onze Ad-studenten duurzame changemakers?
 11. Samenwerken aan mbo-hbo-doorstroom
 12. Inspiratiesessie voor het ontwerpen van blended leerarrangement

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13