Landelijke Ad-dag 23 mei 2023

Sessie 4: Ad’s tussen de oren van havisten en mbo’ers. Zo doen wij het!

Sessieleider:

 • Nina Lekatompessy (Associate degrees Academie)

Hoe zorgen we ervoor dat een Ad een vanzelfsprekende optie wordt in de studiekeuze van havisten en mbo’ers? In deze themasessie is ingezoomd op de nauwe samenwerkingen van de Associate degrees Academie met het vo, mbo en de bachelor. Ook vertellen we meer over de hbo-voorbereidingsprogramma’s die daaruit voortgekomen zijn. Welke aanpak hebben we gehanteerd? Tegen welke uitdagingen zijn wij aangelopen? Wat heeft het ons tot nu toe opgeleverd en wat is onze toekomstvisie?  Tijdens deze sessie is uitgewisseld over onze best practices, aandachtspunten, uitdagingen en opbrengsten.


Overzicht alle sessies:

 1. Landelijke Ad-overleggen
 2. Het ontwerpen van een succesvol Ad-portfolio
 3. TalentLokaal – leerbedrijf in het hbo
 4. Ad’s tussen de oren van havisten en mbo’ers. Zo doen wij het!
 5. Bewust kiezen van de juiste inzet van zorgtechnologie als zorgprofessional
 6. Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s?
 7. Opleiden in interprofessionele leerteams
 8. Interdisciplinair samenwerken met spel
 9. Inclusieve internationale samenwerking
 10. Hoe maken we van onze Ad-studenten duurzame changemakers?
 11. Samenwerken aan mbo-hbo-doorstroom
 12. Inspiratiesessie voor het ontwerpen van blended leerarrangement

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13