Landelijke Ad-dag 23 mei 2023

Sessie 9: Inclusieve internationale samenwerking

Sessieleiders:

 • Marleen Vermeire (Howest, België)
 • Frederiek Berthier (Howest, België)       
 • Chantal van der Putten  (Rotterdam Academy, Nederland)
 • Tjidde Maijer (Rotterdam Academy, Nederland)

In deze sessie zijn de opzet, de uitdagingen en de kansen van inclusieve internationale samenwerking tussen Howest (België) en Rotterdam Academy belicht. Binnen het Ad-onderwijs is een bezoek aan het buitenland vaak niet voor alle studenten weggelegd. Oorzaken kunnen zijn: geen prioriteit voor Ad-profiel, taalbarrières of financiële kwesties. Het is echter precies voor deze studenten waardevol om internationale ervaring op te doen. Even over de landsgrenzen heen kijken in Vlaanderen en samenwerken ligt dan het meest voor hand. Daarnaast is er binnen een tweejarige opleiding regelmatig een gebrek aan tijd. Maar er zijn oplossingen mogelijk. Rotterdam Academy zette met Howest (België) een samenwerking op poten via het Interreg-project ‘Lerende Euregio Scheldemond’ (LES) waarbij de Ad- en graduaat-studenten korte bezoeken bij elkaar afleggen of virtueel samenwerken aan projecten.

Gedurende de opleiding werken studenten op die manier voor langere tijd samen aan een of meerdere opdrachten. Dit uiteraard samen met het werkveld. De hogescholen faciliteren tijdens de opleiding zowel een bezoek als een ontvangst. De studenten nemen kosteloos deel door in te zetten op Europese projecten. Een voorbeeld is een international exchange project van Ad Internet of Things en de graduaat Internet of Things waarbij studenten van beide opleidingen samen smart city devices hebben ontwikkeld.


Overzicht alle sessies:

 1. Landelijke Ad-overleggen
 2. Het ontwerpen van een succesvol Ad-portfolio
 3. TalentLokaal – leerbedrijf in het hbo
 4. Ad’s tussen de oren van havisten en mbo’ers. Zo doen wij het!
 5. Bewust kiezen van de juiste inzet van zorgtechnologie als zorgprofessional
 6. Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s?
 7. Opleiden in interprofessionele leerteams
 8. Interdisciplinair samenwerken met spel
 9. Inclusieve internationale samenwerking
 10. Hoe maken we van onze Ad-studenten duurzame changemakers?
 11. Samenwerken aan mbo-hbo-doorstroom
 12. Inspiratiesessie voor het ontwerpen van blended leerarrangement

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13