Landelijke Ad-dag 23 mei 2023

Sessie 2: Het ontwerpen van een succesvol Ad-portfolio

Sessieleiders:

 • Sandra Doeze Jager- Van Vliet (Avans Academie Associate degrees)
 • Nynke van Miltenburg (CAOP Onderzoek)

De Associate degree bedient een zeer diverse doelgroep van zowel mbo- en vo-afgestudeerden als werkenden. Een hoog aandeel is pioniersstudent. Dat heeft consequenties voor de keuzes die hogescholen maken bij het ontwikkelen en invullen van nieuwe en bestaande programma’s. In een poging de programma’s optimaal aan te laten sluiten bij de heterogene, eigenstandige doelpopulatie, maken hogescholen verschillende afwegingen.

Onderzoeksbureaus CAOP en SEO hebben samen met de AAAd onderzoek gedaan naar de keuzes van hogescholen bij het ontwikkelen van Ad-programma’s. Het onderzoek is gefinancierd door NRO. Voor het onderzoek is gesproken met medewerkers van Rotterdam Academy (RAC), NHL Stenden en Avans Academie (AAAd) over hoe zij hun Ad-portfolio hebben opgebouwd. De drie hogescholen gaan verschillend om met de ontwikkeling van Ad programma’s, wat gevolgen heeft voor o.a. de aansluiting van de Ad op het mbo, de bachelor en het werkveld, de doelgroepen die de Ad aantrekt en het geografische gebied dat de Ad bedient.

In de themasessie zijn de resultaten van het onderzoek toegelicht en de aanbevelingen voor hogescholen die daaruit naar voren komen. Vervolgens is men met elkaar in gesprek gegaan over de voor- en nadelen van verschillende keuzes in de ontwikkeling van Ad-programma’s.


Overzicht alle sessies:

 1. Landelijke Ad-overleggen
 2. Het ontwerpen van een succesvol Ad-portfolio
 3. TalentLokaal – leerbedrijf in het hbo
 4. Ad’s tussen de oren van havisten en mbo’ers. Zo doen wij het!
 5. Bewust kiezen van de juiste inzet van zorgtechnologie als zorgprofessional
 6. Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s?
 7. Opleiden in interprofessionele leerteams
 8. Interdisciplinair samenwerken met spel
 9. Inclusieve internationale samenwerking
 10. Hoe maken we van onze Ad-studenten duurzame changemakers?
 11. Samenwerken aan mbo-hbo-doorstroom
 12. Inspiratiesessie voor het ontwerpen van blended leerarrangement

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13