Landelijke Ad-dag 23 mei 2023

Sessie 6: Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s?

Sessieleiders:

 • Carine Aalbers (Windesheim)
 • Arline Reijn (Windesheim)

Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s? Dat is een vraag die ons binnen Windesheim bezighoudt. Hoe zorg je ervoor dat Ad-opleidingen in een hogeschool met elkaar in contact blijven, elkaar blijven inspireren en samen ontwikkelen? Vooral als Ad-opleidingen niet geclusterd zijn in een academie, verspreid zijn over meerdere locaties of juist in heel eigen domeinen ingebed zijn, kan dat een uitdaging zijn. In deze themasessie kwam aan bod hoe we binnen Windesheim samenwerken rondom Ad’s, welke uitdagingen we hierbij ervaren, waar samenwerking complex is en hoe op verschillende wijzen het werkveld wordt betrokken. Vanuit het interne lerend netwerk Ad’s van Windesheim hebben we onze ervaringen gedeeld en met elkaar best practices uit gewisseld.


Overzicht alle sessies:

 1. Landelijke Ad-overleggen
 2. Het ontwerpen van een succesvol Ad-portfolio
 3. TalentLokaal – leerbedrijf in het hbo
 4. Ad’s tussen de oren van havisten en mbo’ers. Zo doen wij het!
 5. Bewust kiezen van de juiste inzet van zorgtechnologie als zorgprofessional
 6. Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s?
 7. Opleiden in interprofessionele leerteams
 8. Interdisciplinair samenwerken met spel
 9. Inclusieve internationale samenwerking
 10. Hoe maken we van onze Ad-studenten duurzame changemakers?
 11. Samenwerken aan mbo-hbo-doorstroom
 12. Inspiratiesessie voor het ontwerpen van blended leerarrangement

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13