Landelijke Ad-dag 23 mei 2023

Sessie 5: Bewust kiezen van de juiste inzet van zorgtechnologie als zorgprofessional

Sessieleiders:

 • Gijs Terlouw (NHL Stenden, Ad Zorg en Technologie)
 • Pieter van Gorkom (Fontys Hogeschool, Ad Zorg en Technologie)
 • Patrick de Vos (Fontys Hogeschool, Ad Zorg en Technologie)
 • Marianne Nieboer (Fontys Hogeschool, Ad Zorg en Technologie)

Met onder andere behulp van een 360 film (VR) ben je getuige van een huisbezoek bij een zelfstandig wonende oudere. Tijdens dit huisbezoek maak je keuzes die leiden tot verschillende uitkomsten omtrent de inzet van technologie


Overzicht alle sessies:

 1. Landelijke Ad-overleggen
 2. Het ontwerpen van een succesvol Ad-portfolio
 3. TalentLokaal – leerbedrijf in het hbo
 4. Ad’s tussen de oren van havisten en mbo’ers. Zo doen wij het!
 5. Bewust kiezen van de juiste inzet van zorgtechnologie als zorgprofessional
 6. Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s?
 7. Opleiden in interprofessionele leerteams
 8. Interdisciplinair samenwerken met spel
 9. Inclusieve internationale samenwerking
 10. Hoe maken we van onze Ad-studenten duurzame changemakers?
 11. Samenwerken aan mbo-hbo-doorstroom
 12. Inspiratiesessie voor het ontwerpen van blended leerarrangement

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13