Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional

Felipe Mastache Ovide,  Lobke Dedrie & Eline De Meyer – Artevelde hogeschool  

 In deze workshop stelden de graduaatsopleidingen uit het expertisenetwerk Business en Management van Artevelde hogeschool in Gent hun leerlijn rond professionele ontwikkeling voor. In hun vakken begeleiden ze hun studenten de hele opleiding lang in de ontwikkeling tot young professional. Via reflectie, feedback en samenwerking leren ze hun studenten de juiste competenties aan om in het werkveld te stappen.  

Vanuit een nauwe samenwerking met het werkplekleren ontwikkelden ze een tegenhanger op campus waar ze samen met studenten inzetten op de ontwikkeling van hun professionele vaardigheden, met nadruk op soft/human skills. Zo ontstonden de vakken Talent en Professionele skills. Tijdens de workshop konden deelnemers hun input geven en werden ze aan het werk gezet met oefeningen die de docenten van Artevelde ook aan hun studenten geven. 

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24