Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Loopbaancompetenties voor nu en later  

Karina Baarda & Kitty van Veen – Expertisepunt LOB 

Hoe kun je de begeleiding van Ad-studenten op de loopbaancompetenties praktisch inrichten en invullen? Tijdens deze workshop kreeg je hier antwoord op. 

Met deze workshop benadrukten we het belang van de loopbaancompetenties en lieten we zien dat deze niet alleen in een apart vak besproken moeten worden, maar dat het in de gehele opleiding verweven zou moeten zijn. We deelden praktijkvoorbeelden over het toepassen van de vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. 

Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties krijgen de studenten meer inzicht in zichzelf als professional en ontwikkelen zij hiermee een beeld van welk werk en welke werkomgeving het beste bij hen past. Deelnemers van deze workshop kregen meer zicht op het inrichten en toepassen van loopbaancompetenties in Ad-opleidingen. 

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24