Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional  

Eric Aldewereld  – zelfstandig consultant 

Mariette Muris – Overlegplatform Associate degrees  

Om zich als Ad-professional te kunnen ontwikkelen is een helder Ad-profiel  voor de student een must. Voor het opstellen en actualiseren van Ad-profielen werken Ad-opleidingen met elkaar samen in Landelijke Ad-overleggen (LAdO’s). Nut en noodzaak van LAdO’s zijn aan bod gekomen tijdens de Landelijke Ad-dag in 2023. Als vervolg hierop zijn we dit jaar ingegaan op Landelijke Ad-opleidingsprofielen die binnen LAdO’s in gemeenschappelijkheid worden opgesteld en daarna vastgesteld worden door Vereniging Hogescholen.  

In deze workshop stonden de volgende vragen centraal: Wat zijn Landelijke Ad-opleidingsprofielen? Waarom zijn Landelijke Ad-opleidingsprofielen belangrijk voor niveau 5? Wat is de rol van de Beschrijving niveau 5 hierbij? Hoe verhoud je je als Ad-opleiding tot een Landelijk Ad-opleidingsprofiel in jouw domein of opleidingscroho? Hoe ontwikkel je een Landelijk Ad-opleidingsprofiel voor een groep verwante Ad-opleidingen?  

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24