Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Ad-studenten en studentsucces  

Rilana Prenger & Patrick van Laarhoven – Saxion hogeschool 

Saxion hogeschool kent een flinke groei in aantal opleidingen en studenten voor voltijd Ad’s. In het kader van studentsucces wordt er in de Ad-opleiding aandacht gegeven aan zowel de professionele, als persoonlijke ontwikkeling van de student.  

In deze workshop lieten we deelnemers op interactieve wijze kennismaken met het concept ‘studentsucces’ voor Ad-studenten. Er werd opgehaald wat hun perceptie van studentsucces is en hoe dit bijdraagt aan studiesucces. Dit werd gekoppeld aan onderzoeksresultaten onder studenten en docenten uit de domeinen Techniek en Economie over onder andere motivatie, studiediscipline, welzijn en professionele ontwikkeling van Ad-studenten. Ook werd ingegaan op de perceptie van aansluiting op het voorliggend- en vervolgonderwijs en op mogelijke verschillen tussen Ad- en bachelorstudenten en hoe deze verschillen bijdragen aan studentsucces. Vervolgens formuleerden we aan de hand van een werkvorm met de deelnemers praktische implicaties. De opbrengst van de workshop was dat deelnemers concrete aanwijzingen en tools over studentsucces, welzijn en professionele ontwikkeling meenamen die ze direct kunnen toepassen in hun eigen Ad-opleiding.

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24