Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs

Carine Aalbers & Joep Tulp – Hogeschool Windesheim  

Creëer jij met ons mee? Om de Ad-student op te leiden als professional doen we dat samen met de praktijk. Niet alleen samen nadenken over, maar ook samen leren, delen en maken. Echte co-creatie is daarin noodzakelijk, en van grote meerwaarde. Dus om de Ad-professionals van de toekomst op te leiden, start de samenwerking met het werkveld vandaag!  

In deze workshop zijn we interactief en creatief met elkaar aan de slag gegaan om de elementen van echte samenwerking met de praktijk te verkennen, vraagstukken op te halen, en oplossingsrichtingen te verkennen. We maakten hiervoor gebruik van de opgedane ervaringen in de leergemeenschappen en de praktijkgestuurde leerroute van Hogeschool Windesheim, waarin co-creatie met het werkveld centraal staat.  

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24