Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)

Eric van Gennip – Avans hogeschool 

Avans Academie traint haar studenten in het ontwikkelen van een Responsible Mindset, waardoor ze toekomstgerichte vaardigheden leren en weerbare, flexibele professionals worden.  

Hoe maak je toekomstgerichte professionals van Ad-studenten? Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de Lego Serious Play-methode om ze met een Responsible Mindset op te leiden, zodat ze altijd relevant blijven en ook na hun opleiding kunnen overleven in een snel veranderende wereld. 

Tijdens de workshop zijn we aan de hand van Lego Serious Play aan de slag gegaan met enkele oefeningen. We hebben toegelicht hoe Lego Serious Play werkt en wat je ermee kunt doen bij persoonlijke en professionele vaardigheden om studenten meer creatief, ondernemend en toekomstgericht te laten denken. 

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24