Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan? 

Tjidde Maijer – Rotterdam Academy 

Robert Saunders – Eye Concept 

Als verbinder in teams beschikt een Ad-professional over ‘global curiosity’ en de daarbij behorende soft skills. Internationale projecten helpen studenten zich bewust te worden van deze rol en hierin te groeien als professional.  

Rotterdam Academy en de Belgische hogeschool Howest hebben al jarenlang een vruchtbare samenwerking rondom internationale uitwisseling en gezamenlijke projecten voor studenten van hun Ad-opleidingen en graduaatopleidingen. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen en hoe zorg je voor een solide partnerschap? In de workshop zijn we met elkaar in gesprek gegaan over deze onderwerpen. De deelnemers werden op interactieve wijze meegenomen door de samenwerking en de projecten. Hierbij kwamen good practices aan bod en werden ook de geleerde lessen gedeeld.  

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24