Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Datagedreven Ad-professional

Bart Rams – Zuyd Hogeschool 

Hoeveel data verspreid je per dag? Je koopt online kleding, je zoekt via de reisplanner wat de snelste route is, je geeft de kilometerstand door aan de garage of plaatst een review op een website. Zomaar een paar voorbeelden van data die voor bedrijven interessant kunnen zijn om de dienstverlening te verbeteren. 

In welke branche je ook actief bent. Overal moeten beslissingen genomen worden. Beslissingen worden vaak op basis van ervaringen, patronen en relaties genomen (intuïtie). Tactische- en operationele beslissingen moeten stapsgewijs, lineair en analytisch genomen worden (rationeel proces). Als professional moet je in staat zijn om de klant, gast, patiënt of prospect zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het is daarom zaak dat de Ad-professional moet beseffen dat een combinatie van data en intuïtie nodig is om beslissingen te kunnen nemen. 

Deze workshop was voor alle Ad-opleidingen relevant. De deelnemers kregen handvatten om nog betere beslissingen te nemen met behulp van data.  Voor meer informatie over dit onderwerp kan men contact opnemen met Bart Rams: bart.rams@zuyd.nl

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24