Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

MKB-route in het hbo

Birgitte van Don – Platform Talent voor Technologie 

Een MKB-route is: 

 • Een Associate degree- (Ad) of vierjarige bachelor (Ba)-opleiding in het hbo.
 •  Waarin het leren en werken tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar verbonden zijn. 
 • Het grootste deel van het leren op de werkplek plaatsvindt. 
 • De student een salaris van de werkgever ontvangt als beloning voor werk. 
 • Het werkend leren wordt vastgelegd door een tripartiete overeenkomst tussen student, hogeschool en mkb-bedrijf. 

Met een MKB-route wordt er ingespeeld op de vraag van mkb-bedrijven naar goed geschoold personeel dat beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden die aansluit bij de ontwikkelingen en innovaties in het werkveld. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt aan de andere kant ook voor de vraag naar snel inzetbare medewerkers. Door het stimuleren van werkend leren in het hbo maken we deze opleidingsroutes in het hbo aantrekkelijker voor doorstroom van mbo bbl-studenten en havisten en bieden we kansen voor om- en bijscholing van zij-instromers en mbo geschoolde werkenden. Vanuit het landelijk programma wordt ondersteuning, kennisdeling, en -uitwisseling aangeboden.  

Tijdens de workshop informeerden we de deelnemers dat er vanuit een landelijk programma een leer-netwerk opgebouwd is, maatwerkondersteuning wordt aangeboden, profilering en positionering van de duale Ad wordt versterkt, en hoe je hier gebruik van kan maken. Tevens zijn we vanuit het landelijk programma bezig om het huidige netwerk te versterken en ook routes te laten aansluiten, waarbij de studenten/medewerkers niet specifiek werkzaam zijn bij het MKB. We gaven deelnemers mee dat ze niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, maar door kennisdeling en het verbinden in een leer-netwerk veel informatie beschikbaar is, zo ook de juiste contactpersonen.  

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24