Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage

Suzanne Visser – Rotterdam Academy 

Stages vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijs bij voltijdse Ad-opleidingen. De studenten leren in de beroepspraktijk en passen daarbij de geleerde theorie en vaardigheden uit hun opleiding toe. We weten op dit moment nog weinig van de wijze waarop de studenten de stage ervaren en wat de effecten zijn op hun professionele ontwikkeling en inzetbaarheid als Ad-professional. Deze vragen worden In een promotieonderzoek nader onderzocht.

In deze workshop werd verkend wat de bijdrage is van een stage aan de professionele ontwikkeling van studenten. De deelnemers stapten in de schoenen van de student, de praktijkbegeleider en de coach/docent. Samen werden kansen, inzichten, succesmomenten en uitdagingen in deze ‘lerende driehoek’ geïdentificeerd en een dieper begrip ontwikkeld van wat de meervoudige doelen van stage zijn.  

Hoe kan de opleiding hierin ondersteunen? Hoe kan de werkplek hieraan bijdragen? De inzichten die zijn opgedaan, zijn relevant voor opleidingsmanagers, coördinatoren, stagebegeleiders en coaches die te maken hebben stages in onderwijs en dragen bij aan een beter totaalplaatje van stages in het Ad-onderwijs. 

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24