Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

De Ad-docent als regisseur  

Saskia Versloot – Hogeschool Saxion  

De deeltijd Associate degrees van Saxion Parttime School zijn flexibel en blended. De vraagstukken uit de eigen praktijkomgeving van de student staan centraal bij de beoordeling, zodat studenten opgedane kennis en skills meteen in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen in relevante beroepsproducten. De docenten zijn daarbij regisseur. Wat houdt die rol in? Wat zijn do’s en dont’s? Hoe maken zij de Ad-studenten betere professionals?  

Het leerproces van de student speelt zich af in de eigen praktijkomgeving, in de bijeenkomsten en in de online leeromgeving (blended leren). Wat is hierin nodig voor een succesvol leerproces? Het leerproces van de student heeft op het juiste moment diverse docentrollen nodig, zoals: coach, expert en verbinder. Daarmee is de docent meer dan een coach en facilitator, omdat hij het leerproces regisseert door de juiste rol op het juiste moment in te zetten. De student en het leerproces staan centraal en de docent sluit aan op wat daarbij nodig is. De deelnemers aan deze workshop werden door middel van vragen en praktijkvoorbeelden actief betrokken. Daarnaast kregen ze concrete handvatten hoe ze als docent om kunnen gaan met de Ad-professional in een flexibele deeltijdopleiding.

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24