Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student 

Erik-Jan Pullens – Rotterdam Academy 

Petra Poelmans – Hogeschool Rotterdam 

Hoe motiveer je studenten om in coachgesprekken na te denken over hun ontwikkeling als Ad-professional? In deze workshop stond het voeren van een gefocust persoonlijk coachingsgesprek centraal, aan de hand van de studentreis die de student zelf in beeld brengt. Docent en coach Erik-Jan Pullens gebruikt hierbij een studentcanvas in Figma. De inzet hiervan leidt tot diepere en persoonlijke gesprekken tussen student en coach, vaak beter dan op basis van een schriftelijk reflectieverslag.   

In de interactieve workshop werd ingegaan op de opbrengsten tot nu toe van deze aanpak en hoe de student journey verder doorontwikkeld kan worden. Met een creatieve werkvorm gingen Erik-Jan en Petra Poelmans, lector Motiverende leeromgevingen, met de deelnemers aan de slag met vragen zoals: welke andere focusgebieden zou je in het gesprek willen opnemen? Welke lesopdrachten kunnen concreet leiden tot persoonlijke leerdoelen? Welke evaluatietools motiveren de student om te reflecteren en te leren? Hoe kan dit functioneren in de beoordeling van leeruitkomsten in relatie tot een leven lang leren? 

De deelnemers wisselden ervaringen en ideeën uit. Dit leverde de nodige inspiratie en vooral interessante gesprekken op. Het belang van laagdrempelige opdrachten die helpen om het gesprek te voeren werd herkend en er werden mooie voorbeelden en ideeën genoemd. Wat opviel, was dat de studentdoelgroep erg bepalend is voor de opbouw van de opdrachten en de ontvankelijkheid voor bepaalde opdrachten. Waar de eigen IT-studenten van Erik-Jan niet willen beginnen met opdrachten over persoonlijkheid, wilden studenten uit het sociale domein dat juist wel. 

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24