Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen  

Martin Struik & David Kooiker – NHL Stenden hogeschool 

Van de Ad-professional wordt probleemoplossend vermogen verwacht om in de beroepspraktijk te kunnen handelen. In de workshop deelden we ervaringen over de wijze waarop Ad-studenten bij NHL Stenden leren om als professional praktijkvraagstukken gericht te analyseren. Op basis hiervan ontwerpen ze in samenwerking met stakeholders een prototype voor de oplossing van het vraagstuk.  

Door in co-creatie systematisch te werken aan de probleemanalyse wordt het probleemoplossend vermogen vergroot. De deelnemers aan de workshop gingen zelf aan de slag met ontwerpen in een v=canvas op basis van een voorbeeld van een praktijkvraagstuk. Ze wisten van geen ophouden in hun co-creatief proces.  

Overzicht van alle workshops:

  1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
  2. De Ad-docent als regisseur
  3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
  4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
  5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
  6. Loopbaancompetenties voor nu en later
  7. Duurzaam hoger onderwijs
  8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
  9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
  10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
  11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
  12. Datagedreven Ad-professional
  13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
  14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
  15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
  16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
  17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
  18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
  19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
  20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
  21. Ad-studenten en studentsucces
  22. MKB-route in het hbo
  23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24