Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student 

Hanne van Elk – Avans hogeschool  

Bij een paar opleidingen van Avans is ervoor gekozen om naast een coach/SLB’er, ook een business coach in te zetten voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van een Ad-professional. Door het inzetten van de business coach worden studenten begeleid door een persoon uit het werkveld, krijgen ze goed zicht op wat er in het werkveld gevraagd wordt en komen de studenten in aanraking met het werkveld.  

Het doel van deze workshop was om deelnemers te enthousiasmeren en inspireren voor het integreren van het concept business coach in het curriculum, waarmee tevens de contacten met het werkveld kunnen worden versterkt. 

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24