Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding

Marieke van den Hout & Karin van Beek – zelfstandig onderwijskundigen 

Om docenten te ondersteunen bij een curriculumherziening of nieuw ontwerp van Ad-opleidingen, ontwikkelden Marieke en Karin in de afgelopen jaren een praktische methodiek: de Krachtig Curriculum Methodiek (KCM). Deze methodiek bestaat uit vijf iteratieve fasen en biedt teams structuur en houvast om het proces gericht te doorlopen met als resultaat een kloppend en volledig curriculumontwerp. 

Wat versta jij onder een krachtig curriculum? Welke stappen kun je doorlopen om tot een krachtig curriculum te komen? En hoe kun je de opgedane inzichten morgen gaan toepassen in jouw eigen praktijk? Dat is tijdens deze praktische workshop besproken. Het e-book Krachtig Curriculum Methodiek is gratis te downloaden via deze link.  

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24