Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Duurzaam hoger onderwijs 

Blanca Beaumont, Marvin Leerdam & Mariska Krijgsman – Hobéon
Okke de Jong – Rotterdam Academy 

Met de Sustainable Development Goals wordt beoogd een meer rechtvaardige en duurzame wereld te realiseren. Veel hogescholen implementeren deze SDG’s in hun onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. Met het beoordelingskader ‘Sustainable Development in Higher Education’ (SHE-beoordelingskader) kunnen wij de verankering van deze doelen in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering aantoonbaar maken. Met het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) maken opleidingen aantoonbaar dat zij werken aan de realisatie van de SDG-agenda.Ad-studenten leveren een grote bijdrage aan de transitie tot een meer duurzame samenleving. Ad-opleidingen leiden hun studenten ook toekomstbestendig op. 

Tijdens de workshop hebben wij het keurmerk DHO en het SHE-beoordelingskader toegelicht. Hierbij gingen wij in op de meerwaarde voor studenten, docenten en het werkveld. Met enthousiasme en plezier hebben wij verteld over hoe opleidingen bewust duurzaamheid en de SDG’s kunnen verankeren en verder kunnen ontwikkelen door middel van een SHO-Certificering. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met Blanca Beamont (blanca.beaumont@hobeon.com).

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24