Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!  

Nina Spithost – NHL Stenden hogeschool  

Werkplekleren, leren op de werkplek, staat vooral bij Ad-opleidingen steeds meer in de belangstelling. Wat is (nog) het verschil tussen voltijd, deeltijd en duaal onderwijs? Bij NHL Stenden is recent een handreiking Werkplekleren bij NHL Stenden beschikbaar gekomen. Deze handreiking is het resultaat van een intern onderzoek naar de verschillende verschijningsvormen van werkplekleren in voltijd, deeltijd en duaal bij NHL Stenden. De handreiking werd ontwikkeld om gemeenschappelijke taal met betrekking tot werkplekleren bij NHL Stenden te ontwikkelen én om werkplekleren te conceptualiseren. Het werd een tool waarmee je aan de slag kunt als opleidingsteam… als je jouw onderwijs verder wilt dualiseren.

In de workshop werd kort de achtergrond van dit – in eerste instantie intern bedoelde – document geschetst, en daarna gingen de deelnemers aan de slag met een korte oefening in het dualiseren van hun opleiding. De handreiking Werkplekleren is verkrijgbaar bij Nina Spithost.  

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24