Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces  

Frederieke Willemstein-Van Rooyen –  Rotterdam Academy 

 Ben je ook benieuwd naar hoe jij als docent of coach de sense of belonging van jouw Ad-studenten kan stimuleren? Vind je het ook belangrijk dat studenten zich thuis voelen in de klas en betrokken zijn bij de opleiding? Op deze vragen werd ingegaan bij deze inspirerende workshop.  

Tussen januari en mei voert Frederieke Willemstein, docent Ad Management bij Rotterdam Academy en masterstudent Kunsteducatie aan de HKU, een interessant onderzoek uit naar hoe co-creatie in het maakproces de sense of belonging van Ad studenten kan stimuleren. Tijdens de workshop deelde ze haar bevindingen van het onderzoek tot nu toe en moedigde ze de deelnemers aan om de sense of belonging binnen hun opleiding te vergroten door middel van co-creatie. Het werd een interactieve sessie waarin we informatie deelden, ervaringen uitwisselden, elkaar inspireerden en onze eigen sense of belonging binnen het Ad-onderwijs bespraken. 

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24