Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action

Rens Rietveld – Rotterdam Academy
Ime Duyfjes – Hogeschool Windesheim 

De maatschappelijke uitdagingen die er wereldwijd en in Nederland liggen, zijn groot en complex. Het onderwijs heeft daarin een cruciale positie als het gaat over het aanleren van een actieve houding en duurzame mindset van de Ad-student. We willen studenten opleiden tot sociaal maatschappelijke changemakers. Tussen Windesheim en Hogeschool Rotterdam is een samenwerking ontstaan voor het opzetten van een waardengedreven alliantie, met als doel een breed gedragen visiedocument op te leveren over het thema impactmakerschap op Associate degree-niveau.  

Als we het hebben over begrippen zoals duurzaamheid, impact, SDG’s (Sustainable Development Goals) en IDG’s (Inner Development Goals) bedoelen we niet altijd hetzelfde. Het is nodig een gemeenschappelijke taal en visie te creëren als het gaat over duurzaam onderwijs.  

We kunnen en willen dit niet alleen doen. Om ons visiedocument te verrijken en aan te scherpen, hebben we input opgehaald bij onze collega’s uit het Ad-onderwijs. Iedereen die betrokken is bij dit onderwerp, zich pionier voelt én graag tot acties komt, was welkom om deel te nemen. 

Deze workshop is opgezet om een duurzaam platform te initiëren binnen Ad-onderwijs en is slechts een eerste stap. 

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24