Workshops ‘De Ad-student als professional’ op de Landelijke Ad-dag op 19 april 2024

Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan 

Andreas Ebert & Nina Spithost – NHL Stenden hogeschool  

  Sensitief zijn voor de individuele behoeften van studenten is een moeilijke taak, maar ongelooflijk belangrijk voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling als Ad-professional. Het begrijpen dat sommige studenten aanvullende ondersteuning nodig hebben is cruciaal. Het aannemen van de rol als mentor/rolmodel met een luisterend oor zorgt ervoor dat de student zich gezien en begrepen voelt. Dit kan de ontwikkeling van de student versterken, op professioneel en persoonlijk vlak. Onvoldoende zicht hebben op wat de student nodig heeft kan leiden tot het onderschatten van de kwaliteiten van de student en een negatief effect hebben op de ontwikkeling van de student op professioneel en persoonlijk vlak. De juiste balans vinden in betrokkenheid is een uitdagende taak. Met elkaar hierover in gesprek gaan levert mooie inzichten op. 

 In deze workshop stapten de deelnemers in de schoenen van Ad-studenten met het bordspel Pionieren!  Met verschillende persona’s wandelden we gezamenlijk langs obstakels, kansen en uitdagingen die met name Ad-studenten tegenkomen. Denk aan: eerstegeneratiestudent zijn, in armoede leven of psychische klachten hebben. Door het spelen van dit spel hopen we meer inzicht te bieden in de situatie én behoeften van onze Ad-studenten.  

Overzicht van alle workshops:

 1. Samenwerken aan het ontwikkelen van Ad-opleidingen
 2. De Ad-docent als regisseur
 3. Mind the gap! Een interactief bordspel waarbij de kansen en uitdagingen van Ad-studenten van verschillende achtergronden centraal staan
 4. Start making sense – sense of belonging van Ad-studenten stimuleren door co-creatie in het maakproces
 5. Toepassing van generatieve AI in de Ad-praktijk én het Ad-onderwijs
 6. Loopbaancompetenties voor nu en later
 7. Duurzaam hoger onderwijs
 8. De Ad’er als toekomstbestendige professional (met Lego Serious Play)
 9. Talent en Professionele Skills: van student naar niveau 5-professional
 10. Krachtig Curriculum Methodiek in de Ad-opleiding
 11. Werkplekleren, naar gedualiseerd Ad-onderwijs!
 12. Datagedreven Ad-professional
 13. Student journey in het coachingsgesprek met de Ad-student
 14. Co-creatie met het werkveld, samen-werken, samen maken in het Ad-onderwijs
 15. Internationale samenwerking op niveau 5: hoe dan?
 16. Ontwerpen van professionele beroepsproducten bij Ad-opleidingen
 17. Landelijke Ad-opleidingsprofielen: het profiel van de Ad-professional
 18. Impactmakership in het Ad-onderwijs: call to action
 19. Professionele ontwikkeling van Ad-studenten in de stage
 20. Duurzaam samenwerken met het bedrijfsleven
 21. Ad-studenten en studentsucces
 22. MKB-route in het hbo
 23. Business coaches voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Ad-student

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24